De flesta håller nog med om att skönhet är ett mångfacetterat begrepp. Eftersom människan inte kan frigöra sig från sig själv är hon både betraktare och någon som blir betraktad på en och samma gång. Skönhetsindustrin sysselsätter sig med att hitta både långsiktiga och kortsiktiga lösningar på alla tänkbara och otänkbara skönhetsfrågor.

Vad är skönhet?

Ofta är det samhället, modeindustrin eller kollektivet som bygger upp ramarna kring vad som anses vara vackert eller hur man ska gå tillväga för att vara vacker. Företag lägger ner stora summor varje år på reklam och mångfacetterade kundundersökningar för att ta reda på vilka behov potentiella kunder har. Den som söker hjälp med sina kundundersökningar kan vända sig till Questback som har en väl utbyggd feedback-plattform för alla olika organisationer.

Svaret på frågan vad skönhet är har sysselsatt historiker, antropologer och psykologer i århundraden utan att man har lyckats finna svar på vad som karaktäriserar mänsklig skönhet. Man kan med andra ord inte definiera exakt vad skönhet är, men man har identifierat olika skönhetsideal som beror på samhällelig kontext samt kulturella och historiska förhållanden. Frågor som om skönhet är statisk eller något som kan förändras över tid intresserar olika institutioner inom forskarvärlden.

Gemensamma nämnare

Trots att svaret på vad skönhet är verkar föränderligt kan man identifiera vissa gemensamma nämnare över drag som anses vackra över hela världen. Ett tjockt och vackert hår samt vacker hy uppskattas av de allra flesta. Bredaxlade män och kurviga kvinnor ska enligt evolutionspsykologerna handla om att vissa drag attraherar oss människor rent genetiskt och handlar om att välja rätt partner för att få den bästa möjliga avkomman. Skönhet är med andra ord ett begrepp som kan analyseras ur en rad olika perspektiv.

Det gyllene snittet

I antikens Grekland uppfann man ett mått på skönhet som kallades Det gyllene snittet, vilket handlar om matematik och harmoniska proportioner. Om man applicerar detta perspektiv på mänsklig skönhet visar sig de avgörande faktorerna handla om rätt procentuellt avstånd mellan ögonen samt mellan ögon och mun. Forskare vid universitet i USA och Kanada har låtit olika grupper välja ut de ansikten de tycker är vackrast där förändringen justerades mellan olika avstånd gällande ögonens och munnens placering. Resultatet visade att ögonen upptog 46 procent av ansiktsbredden och mun och ögon upptog 36 procent av ansiktshöjden. Det finns alltså siffror på det mest tilltalande ansiktet som har med symmetri och harmoni att göra.

Skönhet kommer inifrån

En del människor menar att skönhet kommer inifrån och det speglar begreppets dualitet. En vacker människa kan uppföra sig riktigt illa och då spelar det yttre ingen roll. Människor blir beundrade och respekterade för så mycket mer än en vacker yta. Det de flesta är överens om är dock att man får göra det bästa av de förutsättningar man har fått i det genetiska lotteriet. Att hålla sig hel, ren och i fysiskt god kondition ökar välbefinnandet och människor som trivs med sig själva uppfattas på ett positivt sätt av sin omgivning.