Månad: oktober 2019

#Hårvård

Skönhetsperspektiv

De flesta håller nog med om att skönhet är ett mångfacetterat begrepp. Eftersom människan inte kan frigöra sig från sig själv är hon både betraktare och någon som blir betraktad på en och samma gång. Skönhetsindustrin sysselsätter sig med att […]

write-blog