Bloggar har under de senaste åren nästan blivit som en nyhetskälla. Det är nämligen på bloggar som både privatpersoner och företag får information kring olika typer av produkter och tjänster. Därför kommer denna artikel att lyfta fram förslag på spännande ämnen som kan användas på bloggar.

Blogg inom HR

Human Resources som förkortas till HR är en bransch som blivit populär de senaste åren. Detta då nästan alla större företag har minst en som är anställd inom HR. Denna personen ansvarar exempelvis för hur medarbetare trivs inom en organisation. Beroende på erfarenheten kan denna personen också vara ansvarig för rekrytering och andra typer av personaluppgifter. På grund av detta har flera olika företag skapat tjänster för att företag ska kunna hantera HR-frågor på ett snabbt och enkelt sätt. Exempelvis finns det företag som specialiserar sig på rekrytering och lönefrågor. Det kan därför vara spännande att läsa en blogg som fokuserar på frågor inom HR så att man får en bättre inblick i olika företag som erbjuder tjänster inom detta område.

Blogg för företagschefer

Ett annat spännande förslag kan vara att olika typer av chefer och VD:s skriver om sina erfarenheter på en blogg. Detta kan vara bra för att dom ska kunna utbyta idéer kring hur företag kan drivas, samt hur man kan göra besparingar på olika områden. Det bör dock tilläggas att chefer och VD:s ofta är väldigt upptagna. Det kan därför vara bra att en utomstående person driver bloggen och därefter bjuder in olika chefer för att skriva artiklar, kanske en gång i månaden. På så sätt blir det inte en börda om det endast är en chef som driver bloggen och man kan få olika synvinklar på ämnena.